Mata Kuliah 
PSD111 Matematika DasarKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD112 Pengantar Ilmu PendidikanKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD113 Biologi DasarKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD114 Psikologi PerkembanganKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD121 Fisika DasarKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD122 Apresiasi Sastra IndonesiaKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD123 AritmatikaKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD124 Konsep Dasar IPSKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD125 Teori Belajar dan PembelajaranKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD126 Statistika DasarKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD127 Pendidikan Seni RupaKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk
PSD128 Pendidikan Olah RagaKelas ini membolehkan pengunjung tamu untuk masuk